založ firmu reference

založ firmu referenceZaložit firmu nebo živnostenské oprávnění je v dnešní době banalita. Na vklad sro nepotřebujete potřebné stá tisíce, na založení živnostenského oprávnění vám stačí pouze čas a chuť. V podstatě je to otázka dvou zastavení na příslušném úřadě, zaplacení kolkové známky v hodnotě tisíc korun a zhruba týden čekání než úřad schválí a zaregistruje příslušnou žádost. Bohužel na internetu existují i firmy, které nejspíše klamavou reklamou nabízejí vyřízení živnosti do 5-ti dnů. Nám do redakce napsal nespokojený klient, kterého vyřízení obyčejné živnosti stálo prostřednictvím internetové firmy zalozfirmu.cz už 5 zmařených týdnu a i v dnešní době toto oprávnění nemá. Podívejme se krok za krokem jak  žádost klienta o založení jednoduchého Živnostenského oprávnění  byla řešena a nedořešená ani po pěti týdnech. 

[hana-code-insert name=’strnky‘ /]

14.3.2014 dopoledne

Klient zadává prostřednictvím online formuláře jednoduchou žádost na založení Živnostenského oprávnění v domnění, že mu firma ušetří čas.

14.3.2014 16:57

Firma založfirmu.cz potvrzuje založení nové registrace ŽO a přiděluje registrační číslo

14.3.2014 18:05

Firma založfirmu.cz zasílá pokyny k registraci, plnou moc a další nezbytné podklady

14. 3. 2014, 18:22

Klient emailem přeposílá všechny požadované dokumenty sken občanského průkazu a plnou moc

16.3.2014 10:55 

Společnost založfirmu.cz potvrzuje přijetí zaslaných podkladů pro registraci ŽO, nezapomene upozornit že  dokončí registraci v nejkratší možné době. V této chvíli  klient ještě netuší že ani po pěti týdnech nebude registrace dokončená.

17.03.2014

Lucie Schlegelová ze společnosti založfirmu.cz emailem připomíná že je nutné zaslat originál plné moci s umístěním sídla poštou, v zápatí emailu má uvedenou adresu Lípová 15, Praha 2

18:03.2014

Společnost obdržela zálohy na zákonné poplatky které si naúčtovala ve výši 1363,- Kč a emailem potvrdila příjem

21.03.2014 

Společnost založfirmu.cz přijímá originál plné moci souhlasu s umístěním sídla společnosti. Po pěti dnech přes českou poštu docela úspěch. Firma nechala z Prahy přeposlat poštu do Liberce. Jak potvrdil majitel společnosti v případě, že je dokumentace převáděna z jedné pobočky na druhou, je to výhradně z důvodu lepší kontaktovatelnosti dotčeného úřadu, což ve výsledku vede k urychlení celého procesu registrace. nechápeme co má Liberec společné s Prahou kde měla být živnost registrována, ale proč na to vše jít jednoduše.

24.03.2014

Společnost založfirmu.cz ohlásila živnost na úřade, kdyby nedošlo k prodlení s poštou lze čas zkrátit minimálně o 4 dny. Živnost byla ohlášená po 10-ti dnech.

31. 3. 2014, 17:11

Klient se po 16-ti dnech od založení žádosti informuje na stav žádosti, firma nekomunikuje, neřeší problémy. Reklamní banalita ohledně vyřízení za 3 až 5 dnů se nějak ztrácí.

1.4.2014 8:10

Po šesti dnech nicnedělání a neinformování Lucie Schlegelová ze společnosti založfirmu.cz láskavě  informuje klienta, že se pokusí celou věc na živnostenském úřade zaurgovat

1.4.2014 10:14

Lucie Schlegelová informuje klienta že ŽÚ si vyžádal doložení výpisu z RT ze Slovenské republiky, jak je uvedeno v emailu přislíbila obstarat požadovaný dokument a odeslat na ŽU.

1.4.2014 11:12

Společnost založfirmu.cz opakovaně vyzývá klienta k doložení skenu dokladu totožnosti za účelem získání výpisu RT. Doklad totožnosti byl firmě odeslán dne 14. 3. 2014, společnost založfirmu.cz resp. její zaměstnancí ani netuší co za podklady mají od klienta. Klient opakovaně posílá sken OP, za necelé dvě hodiny potvrzuje společnost přijetí skenu OP

1. 4. 2014, 14:00

Firma oznamuje klientovi dokončení registrace u příslušného ŽU

Založ firmu podvod3. 4. 2014, 11:37

Firma s oznamuje klientovi že z  technických důvodu nelze vyzvednout výpis z Rejstříku trestů ze Slovenské republiky v rámci výpisu z RT v ČR a prosí o obstarání tohoto dokumentu. Firma tak popírá reklamu na svých stránkách ve které  tvrdí: V případě, že by ze strany příslušných úřadů došlo z jakéhokoliv důvodu k odmítnutí zápisu firmy, provede ZalozFirmu.cz potřebné kroky k nápravě na vlastní náklady. Vyžaduje na klientu další náklady co je minimálně jízdné do Slovenské republiky a obstarání RT cca 2500,- Kč

Do komunikace po negativním emailu klieta se pouští sám advokát a ředitel společnosti Petr Čížek, který klientovi sděluje, že prostřednictvím  CzechPoint není možné získat výpis z RT z důvodu technické chyby na slovenské straně. Nabízi klientovi alternativu v podobě získání české adresy , která bude ohlášená jako místo pobytu v Čr a Živnostenské oprávnění se bude evidovat na českou adresu. V takovém případě ŽU vyžaduje pouze výpis z RT české republiky

3. 4. 2014, 17:43

Klient na základě nájemní smlouvy požaduje co nejrýchleší variantu, advokát Petr Čížek informuje o možnosti založit ŽO s adresou v ČR

4.4.2014

Vyžaduje ředitel společnosti Petr Čížek po dohodě s klientem  zaslání ověřené kopie nájemní smlouvy, ŽL nahlásí společnost založfirmu.cz s CZ adresou. 

5.4 v dopoledních hodinách

Společnosti založfirmu.cz byla odeslána kopie nájemní smlouvy která byla do sídla společnosti v Liberci přeposláná a doručená po devíti dnech !!! proč Liberec, když klient má sídlo pro ŽO v Praze?

založ firmu reference11. 4. 2014, 10:11

Klient vyzýva majitele a společnost o zaslání ifnormací k registraci ŽO kde se naskytl problém. Firma nereaguje na email.

14. 4. 2014, 15:58

Společnost založ firmu.cz eviduje přijetí ověřené kopie nájemní smlouvy, po celkem devíti dnech přeposílání z Prahy do Liberce.

16. 4. 2014, 11:02

Opakovaně firma vyzýva klienta o obstarání dokumentu výpisu t RT Slovenské republiky. Blíží se konec termínu k doplnění podkladů na ŽÚ. Společnost evidentně zapomněla na komunikaci přímo s majitelem společnosti Petrem Čížkem.

16. 4. 2014, 13:50

Klient nabyl dojmu o nespolehlivosti firmy a emailem je požádal o informace jak probíhá registrace živnostenského oprávnění, nakolik evidentně pisatel emailu společnosti nemá jasno v dalším postupu. Na email nikdo nereaguje.

22. 4. 2014, 8:39

Klient opakovaně urguje svou žádost o založení ŽO,  nepříjemné odpovědi se dočkal po celých deseti hodinách.

22. 4. 2014, 18:43

Petr Čížek po několika emailech konečně reaguje: živnostenský úřad nám nakonec sdělil, že nájemní smlouvu jako doklad o pobytu akceptovat nebude a vyžaduje udělené povolení k přechodnému pobytu, případně doložení výpisu z rejstříku trestů ze SK. Jsem přesvědčen, že toto stanovisko je v rozporu se zákonem, bohužel v tuto chvíli nemáme jinou možnost jak postupovat jinak a v případě zamítnutí žádosti podat opravný prostředek (což ale bude trvat delší dobu). Informaci na našem webu podle tohoto stanoviska budeme dočasně upravovat.

Co to klienta stálo: 

Poplatky učtované společnosti založfirmu.cz 1363,- Kč

Doporučené psaní s originálem plné moci o umístění sídla 37,- Kč

Ověření kopie nájemní smlouvy celkem 7 stran 210,- Kč

odeslání doporučeného psaní kopie nájemní smlouvy 37,- Kč

Celkem: 1647,- Kč a živnostenské oprávnění po neskutečně dlouhé době celých 5 týdnu v nedohlednu. Nepočítáme k tomu nervy a stres klienta, který je rozhodně k nezaplacení.

Oslovili jsme i ředitele společnosti  Petra Čížka aby nám ozřejmil zejména proč firma protahuje registrace, proč si nechává přeposílat poštu a neinformuje o tom klienta,  proč má tak málo referencí s ohledem na počet založených firem a jeho vyjádření ve zkratce nabízíme pouze těm nejotrlejším.

Naše společnost poskytuje služby v rámci dvou poboček umístěných v Praze a Liberci . Zpracování registrací probíhá v rámci obou poboček, přičemž místo zpracování volíme podle aktuálně nejdostupnějších a nejrychlejších úřadů k dané registraci. I v případě, že je dokumentace převáděna z jedné pobočky na druhou, je to výhradně z důvodu lepší kontaktovatelnosti dotčeného úřadu, což ve výsledku vede k urychlení celého procesu registrace. Opakované vkládání dokumentů do našeho systému nevyžadujeme, již dodané doklady jsou zaevidovány v příslušném elektronickém spisu a použity v souladu se svým účelem pro dokončení příslušné registrace. Samotné provedení registrace vyřizuje advokátní kancelář se zkušenostmi v oblasti zakládání nových firem. Obvyklá  doba registrace u živnostenského listu je ve většině zpracovávaných registrací ca 3-5 dní.

Tak posuďte co je pravda a co je lež. Snad právě vy nebudete dalším nespokojeným klientem.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

8 KOMENTÁŘE

  1. Ja jsem byla spokojená u restartfirmy.eu kde jsem mela firmu hned druhy den a zivnost do tří dnů takže za mě doporučuju

  2. To by mě teda nenapadlo, obracet se s vyřizováním živnosti na nějakou firmu.. to snad každý ví, že kvůli tomu se chodí na živnostenský úřad. Založení firmy už je trošku něco jiného, já se v tomto ohledu obrátila na společnost restartfirmy.eu, která mi poskytla sídlo pro mou firmu i služby ve vedení účetnictví. Mohu jen doporučit, setkáte se u nich pouze s profesionálním a férovým jednáním.

  3. Rozhodně nedoporučuji tuto firmu. To se založením živnosti nemá nic společné. Průtahy které jinde opravdu nenajdete. Nespolehlivost a lajdáctví to je to co založfirmu.cz může v krátkosti popsat.

  4. No bohužel oni ví jak v tom chodit, viz i virtuální sídla. To pak umožňuje „nereagovat“ na nic protože tma stejně fyzicky nikdo není. Jedna paní možná a 50 sídel firem. Pro to si vybírejte spolehlivé partnery a to nejenom pro založení firmy, ale celkově v podnikání. Já jsme zakládal kdysi ready made firmu u VK Spectrum a byl jsme velmi spokojený a dodneška k nim chodím na daňové poradenství a optimalizaci.

    • Například 79 tisíc potencionálních klientů kteří si tento článek přečetli až do konce 🙂 Firma se neomezuje pouze na občany ČR, proto by měla své sliby naplnit.

  5. Také mám negativní zkušenost s zalozfirmu.cz. Velmi špatná komunikace a nespolehlivost. Zaplatil jsem fakturu, ale mé emaily jsou už týden bez reakce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno